Władze Spółki

W skład Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA wchodzą:

Paweł Zygmunt Ciećko - Prezes Zarządu

Beata Kalinowska - Wiceprezes Zarządu

Sławomir Jan Warchał - Wiceprezes Zarządu

 

W skład Rady Nadzorczej Energa Elektrownie Ostrołęka SA wchodzą:

Wojciech Żebrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edyta Wątor - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Niewiadomski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna Szumowska - Juziuk - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Maciej Siedlikowski - Członek Rady Nadzorczej