Energa Elektrownie Ostrołęka SA

prowadzi działalność w ramach Linii Biznesowej Wytwarzania. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Energa Elektrownie Ostrołęka SA jest jedyną elektrownią systemową w północno-wschodnim regionie, zapewniającą bezpieczne prowadzenie ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Praca jej bloków jest niezbędna ze względu na występujące ograniczenia sieciowe w północno-wschodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Energię cieplną dostarcza odbiorcom przemysłowym i komunalnym z terenu miasta Ostrołęki. Paliwem podstawowym kotłów energetycznych jest polski węgiel kamienny.

 

 

 

 

ODPOWIEDZIALNY BIZNES Ochrona środowiska jest dla nas szczególnie istotna. Dzięki modernizacjom urządzeń wytwórczych dostosowujemy się do obowiązujących norm środowiskowych

System Zarządzania Środowiskowego

Spółka otrzymała certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą BUREAU VERITAS potwierdzający, że ustanowiony system zarządzania środowiskowego spełnia wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego.

Szczegóły

Otoczenie

Stawiamy na zrównoważony rozwój oraz dążymy do poprawy jakości życia społeczności lokalnej, której jesteśmy częścią. Aktywnie uczestniczymy w życiu mieszkańców Ostrołęki i jej okolic.

Szczegóły

Ochrona środowiska

Jesteśmy świadomi, że energia jest produktem niezbędnym do codziennego funkcjonowania każdego człowieka, firmy czy instytucji. Wiemy, że proces jej wytwarzania nie pozostaje bez wpływu na środowisko, dlatego realizujemy strategię, poprzez ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Szczegóły

Pracownicy

Każdy pracownik dla naszej firmy odgrywa ważną rolę we wspieraniu i rozwoju naszej branży. Dbamy o to, by nasze miejsca pracy były bezpieczne i przyjazne – wolne od dyskryminacji, promujące różnorodność i by umożliwiały godzenie ról zawodowych i prywatnych.

Szczegóły

Transformator blokowy

Szczegóły

Galeria Zdjęć