Ogłoszenia

Dostawa wkładów katalitycznych dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin bloków energetycznych w EEO SA

20 maja 2020 r.

 

Zamawiajacy, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa wkładów katalitycznych dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin bloków energetycznych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Dokumentacja postępowania znajduje się na stronie Pełnomocnika Zamawiającego pod adresem:

http://www.energa-wytwarzanie.pl/przetargi/558,przetarg.html