Postępowania sprzedażowe

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

z siedzibą: ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka

informuje,

 

że ogłasza  sprzedaż materiałów będących zapasem magazynowym.

Na stronie internetowej www.energaostroleka.pl (zakładka „Zamówienia i przetargi”) został podany do publicznej wiadomości Regulamin postępowania przetargowego wraz z wykazem materiałów przeznaczonych do sprzedaży..

Możliwość obejrzenia materiału oraz dokonania zakupu ustala się w każdy wtorek w godz. 8.00-12.00 na terenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ul. Elektryczna 5,

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży poszczególnych materiałów bez podania przyczyny.

 

Kontakt:

Aleksandra Olbryś

Wydział Obsługi Majątku

T +48 29 766 27 18  

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

z siedzibą: ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż aktywów trwałych które z uwagi na zmiany organizacyjne i technologiczne zostały poddane likwidacji. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, zamieszczonym na stronie internetowej ENERGA Elektrownie Ostrołęka (www.energaostroleka.pl), zakładka „zamówienia i przetargi)

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Przetargu, odwołania bądź zmiany Regulaminu Przetargu, a także zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i podania przyczyny – w każdym czasie.

Kontakt:Anna Ogniewska
T +48 29 766 26 24