Ogłoszenia

Przegląd zamocowań głównych elementów układów wodno-parowych (ciśnieniowych) kotłów

12 kwietnia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Przegląd zamocowań głównych elementów układów wodno-parowych (ciśnieniowych) kotłów".

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2019 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Przegląd zamocowań głównych elementów układów wodno-parowych (ciśnieniowych) kotłów

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 5 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Dostawa zaworów zaciskowych

12 kwietnia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa zaworów zaciskowych".

 

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa zaworów zaciskowych

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Remont słupów estakady przy ul. Wiaduktowej

4 kwietnia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Remont słupów estakady przy ul. Wiaduktowej"

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 5 października 2019 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.04.2019 r. o godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

 SIWZ - Remont słupów estakady przy ul. Wiaduktowej

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz osób

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 1 do Umowy - Zakres prac, wytyczne dla Wykonawcy

SIWZ - Załacznik nr 7 - Załacznik nr 2 do Umowy - EMAS

SIWZ - Załącznik nr 8 - Oświadczenie o poufności

Załącznik nr 1 do Oświadczenia o poufności

Oczyszczenie pomieszczenia węzła ciepłowniczego El.B z mazutu wraz z utylizacją popłuczyn

02 kwietnia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Oczyszczenie pomieszczenia węzła ciepłowniczego El.B z mazutu wraz z utylizacją popłuczyn".

 

Termin realizacji zamówienia: do 1 miesiąca od daty udzielenia zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Oczyszczenie pomieszczenia węzła ciepłowniczego El.B z mazutu wraz z utylizacją popłuczyn

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Przeglądy roczne obiektów budowlanych w 2019 r.

2 kwietnia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Przeglądy roczne obiektów budowlanych w 2019 r."

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 2 lipca 2019 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2019 r. o godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedź z dnia 10.04.2019

 

Dokumentacja postępowania:

 SIWZ - Przeglądy roczne obiektów budowlanych w 2019 r.  

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz osób

SIWZ - Załącznik nr 5 -Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 1 do Umowy - Wykaz ksiąg obiektów

Zakup przepustnicy dn 1000 do pomp cyrkulacyjnych

29 marca 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup przepustnicy dn 1000 do pomp cyrkulacyjnych".

 

Termin realizacji zamówienia: do 18 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedz z 03.04.2019

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup przepustnicy dn 1000 do pomp cyrkulacyjnych

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia