Ogłoszenia

Dostawa kotaminy P/2

23 grudnia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa kotaminy P/2".

 

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2021

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa kotaminy P/2

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Projekt umowy

 

Zakup gotowych części zamiennych dla potrzeb ich wymian w miejsce wyeksploatowanych na młynie węglowym: wodziki

17 grudnia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup gotowych części zamiennych dla potrzeb ich wymian w miejsce wyeksploatowanych na młynie węglowym: wodziki".

 

Termin realizacji zamówienia:

  • I etap (minimum 8 szt.) - do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia
  • II etap (pozostała część) - do 18 tygodni od daty udzielenia zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 09.01.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup gotowych części zamiennych dla potrzeb ich wymian w miejsce wyeksploatowanych na młynie węglowym: wodziki

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 5 - Rysunek poglądowy elementu

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, modyfikacje SIWZ:

Modyfikacja SIWZ z dnia 18.12.2019 r.

Dostawa oleju napędowego w roku 2020

02 grudnia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa oleju napędowego w roku 2020".

 

Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2019 r. o godz. 10:00.

UWAGA: Na wniosek jednego z Wykonawców termin składania ofert został przesunięty do dnia 19 grudnia 2019 godz. 10.00

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Wartość stałego współczynnika K (relacja ceny Oferenta i ceny bazowej PKN Orlen S.A.)

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa oleju napędowego w roku 2020

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 3a - Projekt umowy - Załącznik: Zasady i wymagania środowiskowe

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.12.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.12.2019 r.