Ogłoszenia

Usługa gastronomiczna

12 grudnia 2018 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Usługa gastronomiczna".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r - 31.12.2019 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2018 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Usługa gastronomiczna

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 4 - Załącznik do Umowy

Usługa sprzętu ciężkiego

7 grudnia 2018 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Usługa sprzętu ciężkiego".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r - 31.12.2019 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2018 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Usługa sprzętu ciężkiego

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz operatorami z uprawnieniami do jego obsługi

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Dostawa wapna hydratyzowanego

07 grudnia 2018 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa wapna hydratyzowanego".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, wg składanych zamówień w okresie od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2018 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa wapna hydratyzowanego

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt Umowy

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedzi do SIWZ z dnia 11.12.2018r.

Usługa utrzymania czystości

7 grudnia 2018 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Usługa utrzymania czystości".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r - 31.12.2019 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2018 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Usługa utrzymania czystości

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 5 - EMAS