Ogłoszenia

Dostawa oleju napędowego w roku 2020

02 grudnia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa oleju napędowego w roku 2020".

 

Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2019 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Wartość stałego współczynnika K (relacja ceny Oferenta i ceny bazowej PKN Orlen S.A.)

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa oleju napędowego w roku 2020

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 3a - Projekt umowy - Załącznik: Zasady i wymagania środowiskowe

Usługa sprzętu ciężkiego

25 listopada 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Usługa sprzętu ciężkiego".

 

Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2019 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Usługa sprzętu ciężkiego

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz operatorami z uprawnieniami do jego obsługi

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy wraz z załącznikami

Usługa gastronomiczna

25 listopada 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Usługa gastronomiczna".

 

Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2019 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena oferty - 60%
  • Kryterium jakościowe - 40%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Usługa gastronomiczna

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 5 - Załącznik do umowy

Przegląd okresowy systemu tłumienia i odsprzęgania wybuchu HRD

22 listopada 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: " Przegląd okresowy systemu tłumienia i odsprzęgania wybuchu HRD".

 

Termin realizacji zamówienia: do 24.12.2019 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 06.12.2019 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Przegląd okresowy systemu tłumienia i odsprzęgania wybuchu HRD

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania z dnia 04.12.2019 r.