Ogłoszenia

Zakup pompy filtratu do filtrów taśmowych IOS

20 lutego 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: " Zakup pompy filtratu do filtrów taśmowych IOS".

 

Termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni od daty otrzymania zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 06.03.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup pompy filtratu do filtrów taśmowych IOS

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Karta katalogowa

SIWZ - Załącznik nr 4 - Zestawienie części zamiennych

SIWZ - Załącznik nr 5 - Warunki handlowe

Taśma do przenośników węgla

20 lutego 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Taśma do przenośników węgla".

 

Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty otrzymania zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ:

Odpowiedź z dnia 22.02.2019

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Taśma do przenośników węgla

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe

Wykonanie badań rurociągów przelotowych i dolotowych WP oraz przelotowych SP na bloku 2

19 lutego 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Wykonanie badań rurociągów przelotowych i dolotowych WP oraz przelotowych SP na bloku 2".

 

Termin realizacji zamówienia: od 11.03.2019 r. do 12.04.2019 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Wykonanie badań rurociągów przelotowych i dolotowych WP oraz przelotowych SP na bloku 2

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 5 - Zakres prac

SIWZ - Załącznik nr 6 - Zakres badań i pomiarów

Czerpaki i elementy gąsienic do ładowarki węgla ŁWK 103

19 lutego 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Czerpaki i elementy gąsienic do ładowarki węgla ŁWK-103".

 

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty otrzymania zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Czerpaki i elementy gąsienic do ładowarki węgla ŁWK-103

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe

Remont zamknięć remontowych szandorowych

19 lutego 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Remont zamknięć remontowych szandorowych".

 

Termin realizacji zamówienia: od 11.03.2019 r. do 19.04.2019 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 01.03.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Remont zamknięć remontowych szandorowych

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 5 - Załącznik nr 1 do Umowy - Zakres prac

SIWZ - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 2 do Umowy - Zasady i wymagania środowiskowe, BHP i ppoż

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego komina IOS, H=120m w EEO SA

18 lutego 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: " Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego komina IOS, H=120m w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA".

Termin realizacji zamówienia:

  • Rozpoczęcie: w dniu protokolarnego przekazania terenu pracy, nie później niż  08 kwietnia 2019 r.
  • Badania i pomiary wewnątrz przewodu komina od 08 do 14 kwietnia 2019 r.
  • Zakończenie całości prac : nie dłużej niż 12 tygodni od 14 kwietnia 2019 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 07.03.2019 r. o godz. 10:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego komina IOS, H=120m w EEO SA

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz osób

SIWZ - Załącznik nr 5 -Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 6 -Załącznik do Umowy

SIWZ - Załącznik nr 7 - Przekrój komina

Układ pomiaru wilgotności wodoru z przetwornikiem punktu rosy EASIDEW TXIS na TG2 i TG3 - 2 szt.

15 lutego 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Układ pomiaru wilgotności wodoru z przetwornikiem punktu rosy EASIDEW TXIS na TG2 i TG3 - 2 szt.".

 

Termin realizacji zamówienia:

  • część mechaniczna - do 4 tygodni od daty udzielenia zamówienia
  • część elektryczna - do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2019 r. o godz. 10:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Układ pomiaru wilgotności wodoru z przetwornikiem punktu rosy EASIDEW TXIS na TG2 i TG3 - 2 szt.

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 18.02.2019 r.

Zakup uszczelnień do klap wlotowych i obejściowych na IOS

15 lutego 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup uszczelnień do klap wlotowych i obejściowych na IOS".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup uszczelnień do klap wlotowych i obejściowych na IOS

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 4 - Rysunek

 

Modyfikacje SIWZ:

SIWZ - Zakup uszczelnień do klap wlotowych i obejściowych na IOS - po zmianach

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedź na pytanie z dnia 20.02.2019 r.

Dostawa biomasy do ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

14 lutego 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy w okresie od 25 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa dnia 28 lutego 2019 roku o godz. 11:00 czasu polskiego (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA).

 

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania znajdują się na stronie internetowej pod adresem:

http://www.energa-wytwarzanie.pl/przetargi/388,przetarg.html

Zakup rur na instalacje kotłowni

14 lutego 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup rur na instalacje kotłowni".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup rur na instalacje kotłowni

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

 

Modyfikacje SIWZ:

SIWZ - Zakup rur na instalacje kotłowni - po zmianach

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty - po zmianach