Ogłoszenia

Zakup armatury na potrzeby remontów instalacji pomocniczych

20 sierpnia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup armatury na potrzeby remontów instalacji pomocniczych".

 

Termin realizacji zamówienia: do 7 tygodni od daty udzielenia zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2019 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup armatury na potrzeby remontów instalacji pomocniczych

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Przeprowadzenie testów odbiorowych w zakresie obniżonego minimum technicznego oraz regulacji pierwotnej, wtórnej i trójnej

07 sierpnia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Przeprowadzenie testów odbiorowych w zakresie obniżonego minimum technicznego oraz regulacji pierwotnej, wtórnej i trójnej na bloku nr 1".

 

Termin realizacji zamówienia: do 21 listopada 2019 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2019 r. o godz. 10:00.

UWAGA: Na wniosek jednego z Wykonawców termin składania ofert został przedłużony do dnia 23.08.2019 r. godz. 10.00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Przeprowadzenie testów odbiorowych w zakresie obniżonego minimum technicznego oraz regulacji pierwotnej, wtórnej i trójnej na bloku nr 1

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 4a - Zakres dostaw i prac

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 13.08.2019 r.

Zakup rur na instalacje kotłowni

06 sierpnia 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup rur na instalacje kotłowni".

 

Termin realizacji zamówienia:

  • poz. 4.1.1. i 4.1.15. (SIWZ) - do 6 tygodni od daty udzielenia zamówienia
  • poz. 4.1.16. (SIWZ) - do 12 tygodni od daty udzielenia zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2019 r. o godz. 10:00.

UWAGA: Na wniosek jednego z Wykonawców termin składania ofert został przedłużony do dnia 30.08.2019 r. godz. 10.00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup rur na instalacje kotłowni

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedź na pytanie do SIWZ z dnia 09.08.2019 r.

Prace rozbiórkowe wybranych obiektów budowlanych Ec.A

18 lipca 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Prace rozbiórkowe wybranych obiektów budowlanych Ec.A".

 

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminami określonymi w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2019 r. o godz. 10:00.

UWAGA: Na wniosek jednego z Wykonawców termin składania ofert został przesunięty do dnia 07.08.2019 r. godz. 10.00

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający rozważa modyfikację SIWZ (w tym w szczególności Projektu Umowy) pod kątem wprowadzenia rozliczeń za odbiór materiałów przeznaczonych do ponownego użytku (np. złom, gruz, olej) termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 09.08.2019 r. godz. 10.00.

W przypadku wprowadzenia ww. modyfikacji SIWZ, Zamawiający ponownie wydłuży termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

UWAGA: Zamawiający przedłuża termin skłądania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 20.08.2019 r. godz. 10.00.

Modyfikacja SIWZ uzwględniająca wprowadzenie rozliczeń za odbiór materiałów przeznaczonych do ponownego użytku zostanie opublikowana nie później niż do dnia 12.08.2019 r. do godz. 12.00.

UWAGA: W wyniku wprowadzonej modyfikacji SIWZ oraz wniosku jednego z Wykonawców, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 26.08.2019 r. godz. 10.00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elekltrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Prace rozbiórkowe wybranych obiektów budowlanych Ec.A

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 4a - Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 4b - Zasady i wymagania środowiskowe

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ, modyfikacje SIWZ:

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.07.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.07.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.08.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.08.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.08.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.08.2019 r.

 

Modyfikacja SIWZ z dnia 12.08.2019 r.: (w trybie edycji zmian)

SIWZ - Prace rozbiórkowe wybranych obiektów budowlanych Ec.A_po modyfikacji

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty_po modyfikacji

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy_po modyfikacji

SIWZ - Załącznik nr 4a - Opis przedmiotu zamówienia_po modyfikacji