Ogłoszenia

Stałe prace konserwacyjne, remontowe i legalizacyjne sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych

11 czerwca 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Stałe prace konserwacyjne, remontowe i legalizacyjne sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych".

 

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ:

Odpowiedź z dnia 17.06.2019

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Stałe prace konserwacyjne, remontowe i legalizacyjne sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz osób

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy - załącznik nr 1

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy - załącznik nr 2

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy - załącznik nr 3

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy - załącznik nr 4

Zakup gotowych części zamiennych dla potrzeb ich wymian w miejsce wyeksploatowanych na młynie węglowym, m.in. wodziki ślizgowe

30 maja 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup gotowych części zamiennych dla potrzeb ich wymian w miejsce wyeksploatowanych na młynie węglowym, m.in. wodziki ślizgowe, sworznie wodzikowe, tuleje kołnierzowe stożkowe".

 

Termin realizacji zamówienia: do 7 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup gotowych części zamiennych dla potrzeb ich wymian w miejsce wyeksploatowanych na młynie węglowym, m.in. wodziki ślizgowe, sworznie wodzikowe, tuleje kołnierzowe stożkowe

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 5 - Rysunki poglądowe elementów

Zakup odlewanych elementów przewodów pyłowych

28 maja 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup odlewanych elementów przewodów pyłowych".

 

Termin realizacji zamówienia: 14 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2019 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup odlewanych elementów przewodów pyłowych 

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 5 - Rysunek poglądowy