Ogłoszenia

Zakup części zamiennych do sprzęgła hydrokinetycznego pompy bagrowej

14 października 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup części zamiennych do sprzęgła hydrokinetycznego pompy bagrowej".

 

Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup części zamiennych do sprzęgła hydrokinetycznego pompy bagrowej

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Dostawa kwasu solnego w ilości 180 Mg w przeliczeniu na 100% na potrzeby uzdatniania wody od 01.01.2020 do 31.12.2021 r.

11 października 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa kwasu solnego w ilości 180 Mg w przeliczeniu na 100% na potrzeby uzdatniania wody od 01.01.2020 do 31.12.2021 r.".

 

Termin realizacji zamówienia: wieloetapowo wg składanych zamówień w okresie od 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2019 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena jednostkowa oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa kwasu solnego w ilości 180 Mg w przeliczeniu na 100% na potrzeby uzdatniania wody od 01.01.2020 do 31.12.2021 r.

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Przewóz oleju opałowego ciężkiego

09 października 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Przewóz oleju opałowego ciężkiego".

 

Termin realizacji zamówienia: wieloetapowo wg składanych zamówień w okresie od 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2019 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena jednostkowa oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Przewóz oleju opałowego ciężkiego

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Dostawa materiałów do instalacji pompy wody surowej

09 października 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa materiałów do instalacji pompy wody surowej".

 

Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2019 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa materiałów do instalacji pompy wody surowej

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Zakup materiałów hutniczych (np. blachy, pręty, płaskowniki)

08 października 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup materiałów hutniczych (np. blachy, pręty, płaskowniki)".

 

Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2019 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup materiałów hutniczych (np. blachy, pręty, płaskowniki)

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Dostawa gazów technicznych

2 października 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa gazów technicznych".

 

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2020 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2019 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert:

  • Łączna wartość gazów netto na podst. szacowanych ilości - 90%
  • Suma jednostkowych kosztów dodatkowych netto - 10%

 

UWAGA - MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający informuje, że pkt 7.1.6 SIWZ zawiera omyłkę pisarską oraz, że modyfikuje SIWZ w ten spsób, że usuwa ten punkt.

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa gazów technicznych

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Projekt Umowy

Dostawa wymiennika płaszczowo - rurowego

27 września 2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa wymiennika płaszczowo - rurowego".

 

Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2019 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa wymiennika płaszczowo - rurowego

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 5 - Rysunek techniczny