Aktualności

05-10-2020

Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

.

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji – Odcinki Zbiorowe Akcji Imiennych – należy składać w siedzibie Spółki tj.ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka, pokój nr 231 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00 (po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 297662719).

W związku z obowiązującym stanem epidemii, należy stosować się do zaleceń GIS oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce, tj. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Kobus - tel. 29 766 27 19.