Aktualności

25-07-2018

Umowa na budowę IOS II podpisana

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA (EEO SA) podpisano umowę między EEO SA a konsorcjum Rafako S.A. z Grupy PBG i Energa Serwis spółka z o.o. Umowa dotyczy realizacji projektu budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin.

Celem inwestycji jest ograniczenie emitowanej ilości dwutlenku siarki. Nowa instalacja pozwoli odsiarczać cały strumień spalin powstających we wszystkich zainstalowanych kotłach elektrowni w zgodzie z normami z Konkluzji BAT. Koszt inwestycji to kwota 199.250.000 zł netto.

W elektrowni Ostrołęka B będzie realizowana jedna z najważniejszych inwestycji w ostatnich latach. Zbudowana zostanie druga Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS II),  która umożliwi pracę elektrowni z pełną mocą, mimo obostrzeń środowiskowych obowiązujących od 2021 roku (konkluzje BAT). Nowa inwestycja ma również zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła do wszystkich odbiorców przyłączonych do ostrołęckiego systemu ciepłowniczego. 

Grupa Energa realizację inwestycji powierzyła konsorcjum Rafako S.A. z Grupy PBG i Energa Serwis. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym: „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B”.

Inwestycja jest bardzo ważna dla społeczności lokalnej. Budowa IOS II ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła do miasta, w tym pary do odbiorców przemysłowych. Obecnie Elektrownia Ostrołęka B jest jedynym źródłem ciepła dla miejskiej sieci cieplnej Ostrołęki i odbiorców przemysłowych. Ograniczenie produkcji z powodu zaostrzanych norm emisji stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa cieplnego miasta. Natomiast zakłócenia pracy bloków w sezonie zimowym, z uwagi na brak rezerw w systemie oczyszczania emisji, tworzyłyby ryzyko niedotrzymania warunków dostaw ciepła i pary.