Aktualności

19-03-2019

Raport CSR Grupy Energa – „Nasza odpowiedzialność 2018”

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za pracowników, klientów, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Te właśnie aspekty poruszone zostały w raporcie CSR Grupy Energa – „Nasza odpowiedzialność 2018”.

Grupa Energa jako jedyna spółka energetyczna w Polsce wydała raport CSR wraz ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2018 rok, wypełniając tym samym obowiązek raportowania informacji niefinansowych, wynikający z Ustawy o rachunkowości.

W raporcie „Nasza odpowiedzialność 2018” Grupa Energa zweryfikowała cele postawione sobie w raporcie „Nasza odpowiedzialność 2017” i wyznacza priorytety na rok 2019 we wszystkich kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu: pracowniczym, klienckim, środowiskowym i społecznym.