Aktualności

30-08-2021

Powołanie Wiceprezesa ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA do składu Zarządu Spółki IX kadencji

.

Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w dniu 27 sierpnia 2021 r. powołała Panią Beatę Kalinowską do Zarządu IX kadencji i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.