Aktualności

24-09-2020

Powołanie Wiceprezesa ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA do składu Zarządu Spółki IX kadencji

.

Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w dniu 23.09.2020 r. powołała Pana Pawła Zygmunta Ciećko do Zarządu IX kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 września 2020 r.