Aktualności

24-08-2020

Powołanie Prezesa ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA do składu Zarządu Spółki IX kadencji

.

W dniu 21 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała do składu Zarządu Spółki IX kadencji Pana Tomasza Piotra Miszczuka i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.