Aktualności

04-12-2014

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 3 grudnia 2014 r. w Ostrołęce odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z możliwością ograniczenia produkcji w Energa Elektrownie Ostrołęka z powodu niskiego stanu wody w rzece Narew.

Podczas spotkania:

1. Omówiono sytuację meteorologiczną oraz hydrologiczną w regionie zlewni Narwi. Znaczący spadek wody w rzece spowodowany jest brakiem opadów oraz utworzeniem się zatoru lodowego o długości ok. 14 km w rejonie miejscowości Rybaki – Osetno Zaruzieńskie (powiat łomżyński). Sytuacja w obecnej chwili jest ustabilizowana ale niska temperatura i brak opadów nie zapowiadają znaczącego wzrostu stanu wody na rzece Narew.

2. Omówiono  różne warianty poprawienia sytuacji.

3. Prezes ENERGA Elektrownie Ostrołęka przedstawił plan pracy elektrowni i możliwości produkcji energii elektrycznej oraz dostarczenia ciepła dla Miasta Ostrołęki w przypadku pogorszenia się sytuacji na rzece Narew i zaistnienia gwałtownego spadku poziomu wody, powodującego ograniczenie pracy Elektrowni Ostrołęka B. Zapewnił również, że ograniczenie produkcji energii w ciągu najbliższej doby nie jest przewidywane.

4. O zmianach sytuacji będziemy informować.

W spotkaniu pod przewodnictwem Wojewody Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Ostrołęki  uczestniczyli przedstawiciele  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatu Ostrołęckiego, KW PSP w Warszawie, Prezes Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka, KM PSP w Ostrołęce, RZGW w Warszawie, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Starostwa Powiatowego w Łomży, Delegatury WZMiUW w O-ce, WKU O-ka, 15 Batalionu Saperów w Orzyszu i Członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce.