Aktualności

31-08-2018

Ostrołęka: NFOŚiGW udzielił pożyczki na budowę IOS II

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Energa Elektrownie Ostrołęka SA niskooprocentowanej pożyczki w kwocie 134.250.000 zł netto na realizację inwestycji pn. Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B.

Pożyczka na realizację przedsięwzięcia została przyznana w ramach programu „E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.

- Cieszymy się z faktu, że projekt Budowy Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki nowej inwestycji, ostrołęcka elektrownia będzie spełniać przyszłe wymogi środowiskowe. Należy podkreślić, że realizacja przedsięwzięcia zapewni możliwość pracy wszystkich 3 bloków w EEO SA do 2035 roku. IOS II umożliwi również udział w Rynku Mocy wszystkich 3 bloków. Inwestycja ma charakteryzować się wysoką niezawodnością eksploatacyjną i elastycznością pracy, niskimi kosztami eksploatacyjnymi, łatwością sterowania i kontroli procesu dla pełnego zakresu zmian ilości odsiarczanych spalin - powiedział Jerzy Grec, prezes zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA.

Umowa na udzielenie niskooprocentowanej pożyczki została podpisana 31 sierpnia 2018 r.