Aktualności

06-03-2020

Energa dba o rozwój kadry energetyków

Energa dba o kształcenie kadry technicznej przygotowującej się do pracy w energetyce. W Ostrołęce spółka eksploatująca Elektrownię B współpracuje ze szkołą zawodową – m. in. wspomaga w wyposażeniu nowoczesnej pracowni dla klas o profilu Technik Energetyk.

Energa Elektrownie Ostrołęka SA w imieniu Fundacji ENERGA przekazała sprzęt komputerowy do pracowni szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce oraz odzież ochronną dla uczniów klas patronackich. W placówce oświatowej, w ramach współpracy, realizowany jest projekt  wykonania oraz wyposażenia pracowni warsztatowej dla klas o profilu Technik Energetyk. Celem tych działań jest zniwelowanie luki pokoleniowej i kompetencyjnej w branży energetycznej oraz zapewnienie  w przyszłości wykwalifikowanych kadr do spółek Grupy Energa.

Energa Elektrownie Ostrołęka SA objęła opieką oddział szkolny kształcący w zawodzie Technik Energetyk. W ubiegłym roku Elektrownia Ostrołęka B ufundowała stypendium dla ucznia klasy patronackiej za najlepsze wyniki w nauce, natomiast 5 marca br., spółka przekazała 21 zestawów komputerowych oraz 41 kompletów odzieży ochronnej do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce.

- W ramach współpracy ze szkołą przekazaliśmy sprawnie działające komputery, które pozwolą uczniom nabyć kompetencje i umiejętności dostosowane do potrzeb rynku pracy – powiedział Leszek Kowalski, prezes zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA. - Zapewniliśmy również uczniom klas patronackich odzież ochronną, aby  młodzi ludzie mogli w sposób bezpieczny zdobywać wiedzę przekazywaną podczas ćwiczeń praktycznych.

Powstaje nowoczesna pracownia

Dla zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia oraz przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Energa objęła mecenatem realizację projektu pracowni eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej zlokalizowanej w budynku ZSZ nr 3. Realizacja projektu planowana jest pod koniec marca 2020 r.

- Zależy nam, aby uczniowie opuszczając mury naszej szkoły, posiadali wiedzę i umiejętności do wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Cieszymy się, że dzięki wsparciu Energi uczniowie klas energetycznych  będą mogli zdobywać wiedzę praktyczną w pełni przystosowanej i wyposażonej w niezbędny sprzęt pracowni technicznej nauki zawodu – mówi Anna Dudzic, p.o. dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce.

 

Luka pokoleniowa i kompetencyjna

W ostatnich latach nie tylko w sektorze energetycznym, ale również w innych gałęziach przemysłu zaobserwowano proces starzenia się kadry pracowniczej. Z roku na rok, coraz bardziej uwidaczniają się dysproporcje w strukturze wiekowej.

- W Elektrowni Ostrołęka B proces przygotowania pracownika na stanowiskach produkcyjnych trwa od 9 miesięcy a nawet do 3 lat, dlatego zależy nam, aby przyszły pracownik miał już podstawy, które można rozwijać. I takie podstawy z pewnością będą mieli absolwenci klasy o profilu energetycznym – wyjaśnia Katarzyna Kamińska, wiceprezes Energa Elektrownie Ostrołęka SA.

Od wielu lat Grupa Energa angażuje się w ważne inicjatywy społeczności lokalnej, kładąc szczególny nacisk na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Wspiera również projekty związane z rozwojem rynku pracy. Jako jedna z czterech największych krajowych spółek energetycznych inwestuje w edukację przyszłych energetyków i elektromonterów, współpracując z lokalnymi uczelniami i szkołami. Oferuje staże, stypendia i dofinansowanie zakupu sprzętu treningowego. Głównym celem podejmowanych działań jest zwiększenie dostępności wykwalifikowanych kadr, poprzez kształcenie przyszłych pracowników na kierunkach związanych z energetyką oraz budowanie wizerunku Grupy Energa, jako atrakcyjnego pracodawcy wśród wykwalifikowanych pracowników.