Aktualności

03-10-2018

Ekwiwalent za korzystanie z energii elektrycznej

.

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że Spółka Energa Elektrownie Ostrołęka SA podjęła działania mające na celu dostosowanie zasad, procedur i instrukcji obowiązujących w Spółce.

W związku z powyższym Procedura dotycząca postępowania w celu otrzymania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu korzystania z taryfy pracowniczej przez byłych pracowników Energa Elektrownie Ostrołęka SA została dostosowana do ogólnie obowiązujących przepisów prawa.