Aktualności

12
Styczeń
2018
Elektrownia Ostrołęka B ma zapewnione dostawy węgla
Spółka Energa Elektrownie Ostrołęka podpisała aneksy do umowy z Polską Grupą Górniczą, Lubelskim Węglem Bogdanka oraz umowę z Jastrzębską Spółką Węglową, gwarantujące dostawy węgla na kolejne lata.
11
Wrzesień
2017
Jak powstaje prąd?
Uczniowie klas czwartych ze Szkół Podstawowych nr 1 oraz 6 mieli okazję poznać sposoby wytwarzania energii elektrycznej. W piątek, 8 września, w OCK odbyło się spotkanie edukacyjne pod hasłem "Jak powstaje prąd?"
13
Lipiec
2017
Zmiana w składzie Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA
Informujemy, że w dniu 11 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA dokonała zmian w składzie Zarządu spółki.
30
Czerwiec
2017
Podpisanie listu intencyjnego
W czwartek, w siedzibie Spółki nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wzajemnej współpracy pomiędzy Energa Elektrownie Ostrołęka SA a Miastem Ostrołęka w kwestii rozwoju szkolnictwa zawodowego dla potrzeb energetyki.
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13