System Zarządzania Środowiskowego

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA uczestniczy w programie Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania Energią Grupy ENERGA SA, który jest narzędziem:

  • realizującym wymagania Polityki Środowiskowej Grupy ENERGA SA.
  • zapewniającym realizację zarządzania środowiskowego w zgodzie z wymaganiami Rozporządzenia EMAS i normy ISO 14001. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA posiada certyfikowany system zarządzania środowiskowego spełniający wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09.
  • zapewniającym realizację zarządzania energią w oparciu o wybrane wymogi normy ISO 50001.

    Treść Polityki Środowiskowej jest dostępna na stronie internetowej Grupy ENERGA SA pod linkiem: https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka.

Spółka otrzymała certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą BUREAU VERITAS potwierdzający, że ustanowiony system zarządzania środowiskowego spełnia wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.