System Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania Energią

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA uczestniczy w programie Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania Energią Grupy ENERGA SA, który jest narzędziem

  • realizującym wymagania Polityki Środowiskowej Grupy ENERGA SA.
  • zapewniającym realizację zarządzania środowiskowego i zarządzania energią zgodnie z wymaganiami odpowiednio Rozporządzenia EMAS i normy ISO 14001 oraz normy ISO 50001. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA posiada certyfikowany zintegrowany system zarządzania środowiskowego i zarządzania energią spełniający wymagania norm PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-EN ISO 50001:2012.

Treść Polityki Środowiskowej jest dostępna na stronie internetowej Grupy ENERGA SA pod linkiem: https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka.

Spółka otrzymała certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą BUREAU VERITAS potwierdzające, że ustanowiony zintegrowany system zarządzania środowiskowego i zarządzania energią spełnia wymagania norm:

  • PN-EN ISO 14001:2015-09 – Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania
  • PN-EN ISO 50001:2012 – Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania