Otoczenie

Stawiamy na zrównoważony rozwój oraz dążymy do poprawy jakości życia społeczności lokalnej, której jesteśmy częścią. Wspierając inicjatywy społeczności lokalnych, aktywnie uczestniczymy w życiu mieszkańców Ostrołęki i jej okolic. Rozumiejąc zadania związane z przygotowaniem młodego pokolenia do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, prowadzimy działania ukierunkowane na wsparcie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, między innymi proponując patronat dla uczniów kształcących się w zawodzie energetyka.

Informacje dotyczące klasy patronackiej znajdują się w zakładce http://www.energaostroleka.energa-wytwarzanie.pl/odpowiedzialny-biznes/spoleczna-odpowiedzialnosc/kariera/klasa-energetyczna/