Ochrona środowiska

Jesteśmy świadomi, że energia jest produktem niezbędnym do codziennego funkcjonowania każdego człowieka, firmy czy instytucji. Równocześnie doskonale wiemy, że proces jej wytwarzania nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne, dlatego w trosce o racjonalne wykorzystanie zasobów i efektywność energetyczną realizujemy strategię ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne prowadząc inwestycje oraz efektywnościowe i proekologiczne modernizacje urządzeń wytwórczych.

Aktualne inwestycje znajdują się w zakładce http://www.energaostroleka.pl/elektrownia/inwestycje/