Dla Studentów

Studenci przygotowujący prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, zaliczeniowe, dyplomowe lub zwracający się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań ankietowych, mogą ubiegać się o udostępnienie informacji niezbędnych do napisania pracy.

Aby ubiegać się o udostępnienie informacji, prosimy o wypełnienie oraz przesłanie do nas wniosku: