Podniesienie znamionowej mocy bloków

Termin realizacji: 2015-2019

Równocześnie z realizacją projektów dostosowujących bloki do standardów emisyjnych przewidzianych w konkluzjach BAT, przeprowadzono modernizację turbin. W ramach inwestycji wymieniono wirniki WP i NP na bloku 2, wirniki WP na blokach 1 i 3, jak również, na wszystkich blokach poddano modernizacji ostatnie stopnie wirników SP. W efekcie uzyskano spadek jednostkowego zużycia ciepła oraz podniesiono moc znamionową każdego bloku do 230 MW.