Dematerializacja akcji

V wezwanie Akcjonariuszy ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka, pokój nr 231 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.

IV wezwanie Akcjonariuszy ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna z siedzibą w  Ostrołęce (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka, pokój nr 231 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku ) w godzinach 8.00 – 14.00.

III Wezwanie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka  Spółka Akcyjna z siedzibą w  Ostrołęce (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka , pokój nr 231 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku ) w godzinach 8.00 – 14.00.

II wezwanie Akcjonariuszy ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka  Spółka Akcyjna z siedzibą w  Ostrołęce (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka, pokój nr 231 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.

 

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożeniaposiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka, pokój nr 231 w dni robocze (od poniedziałku do piątku ) w godzinach 800 – 1400.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

.