Akcjonariusze

Uchwałą nr 269/IX/2020 Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z dnia 28 stycznia 2020 roku powołano na prokurenta Spółki (prokura łączna) Panią Ewę Żebrowską-Rosak Dyrektora Departamentu Finansów.