Racjonalizacja gospodarki zasobami w Elektrowni Ostrołęka B

Informacje o inwestycji:

 

  • Data rozpoczęcia:  2013-28-06
  • Data zakończenia: 2015-10-30

 

Realizowana przez spółkę ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA


Miejsce realizacji: Ostrołęka

 

Szczegóły inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja części niskoprężnej NP z wymianą wirnika, modernizacja stojana i wirnika generatora oraz dostawa nowego transformatora o mocy 270 MVA bloku Nr 2 w Elektrowni Ostrołęka B.Celem przedsięwzięcia jest racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi (węgla kamiennego) w Elektrowni Ostrołęka B oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów (popioły) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyłu, SOx, NOx, CO2, CO).

 

W 2016 roku wszystkie prace dotyczące inwestycji zostały zakończone, a spełnienie parametrów technologicznych i środowiskowych potwierdzone pomiarami.