Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, prowadzony przez

administratora bezpieczeństwa informacji na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

 

 

L.p.

         Nazwa zbioru danych        

Data wpisu/aktualizacji 

ZDO 1   

Akcjonariusze spółki - księga akcyjna

21-04-2016

ZDO 2   

Służebność przesyłu

21-04-2016

ZDO 3   

Przepustki

21-04-2016

ZDO 4   

Kontrahenci

21-04-2016

ZDO 5   

Skargi, wnioski, podania

03-11-2016

ZDO 6    

Monitoring wizyjny

17-11-2016