Zakres usług

ENERGA Elektrownie Ostrołęka posiada w swojej strukturze Przychodnię Zakładową, która świadczy usługi:

 • bezpłatnie dla pracowników i byłych pracowników firmy

oraz

 • odpłatnie na rzecz podmiotów gospodarczych stosownie do umów zawartych pomiędzy Energa Elektrownie Ostrołęka a tymi podmiotami.

 

Przychodnia Zakładowa ENERGA Elektrownie Ostrołęka:

 • udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych (badania wstępne, okresowe i kontrolne) oraz w zakresie poradnictwa lekarskiego,
 • udziela świadczeń w zakresie orzecznictwa o stanie zdrowia i zdolności do wykonywania pracy, 
 • prowadzi rehabilitację leczniczą wraz z wykonywaniem zabiegów leczniczych w tym zakresie,
 • prowadzi rehabilitację zdrowotną i zawodową wraz z wykonywaniem zabiegów leczniczych w tym zakresie,
 • prowadzi profilaktykę w zakresie chorób i urazów.

 

Przychodnia Zakładowa ENERGA Elektrownie Ostrołęka posiada gabinety:

 • lekarski
 • diagnostyki obrazowej RTG i USG
 • EKG
 • audiometrii
 • masażu
 • fizykoterapii
 • zabiegowy