Ogłoszenia

2017

 


17 sierpnia 2017 r.


Zakup tulei dławicowej i łożyskowych pompy PC3

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup tulei dławicowej i łożyskowych pompy PC3".  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Termin składania ofert upływa dnia 25.08.2017 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup tulei dławicowej i łożyskowych pompy PC3

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 


Remont konstrukcji stacji wysyłkowej popiołu