Ogłoszenia

 

2017

 


18 października 2017 r.


Dostawa i uruchomienie zespołów prostowniczych przeznaczonych do ładowania akumulatorów na blokach 1, 2 i 3

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa i uruchomienie zespołów prostowniczych przeznaczonych do ładowania akumulatorów na blokach 1, 2 i 3".  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia:

  • dostawa zespołów prostowniczych - do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia
  • uruchomienie zespołów prostowniczych - I kwartał 2018r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2017 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena oferty - 90%
  • Okres gwarancji - 10%

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytania_20.10.2017

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa i uruchomienie zespołów prostowniczych

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Zakres dostaw i prac

 

 


17 października 2017 r.

 


Dostawa elementów stacji hydrocyklonów ścieków na IOS

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa elementów stacji hydrocyklonów ścieków na IOS".  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do 27 grudnia 2017 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2017 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa elementów stacji hydrocyklonów ścieków na IOS

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy wraz z załącznikiem

 


17 października 2017 r.


Dostawa kwasu solnego w ilości 180 Mg w przeliczeniu na 100% na potrzeby uzdatniania wody w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa kwasu solnego w ilości 180 Mg w przeliczeniu na 100% na potrzeby uzdatniania wody w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.".  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: wieloetapowo, wg składanych zamówień w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2017 r. o godz. 10:00.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Zamawiający, na wniosek jednego z Wykonawców, przedłuża termin składania ofert na dzień 31 października 2017 r., godz. 10.00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedź na pytania_20.10.2017

 

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa kwasu solnego

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 


17 października 2017 r.


Dostawa ługu sodowego w ilości 260 Mg w przeliczeniu na 100% na potrzeby uzdatniania wody w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa ługu sodowego w ilości 260 Mg w przeliczeniu na 100% na potrzeby uzdatniania wody w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.".  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: wieloetapowo, wg składanych zamówień w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2017 r. o godz. 10:00.

 

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Zamawiający, na wniosek jednego z Wykonawców, przedłuża termin składania ofert na dzień 31 października 2017 r., godz. 10.00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa ługu sodowego

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 


Remont konstrukcji stacji wysyłkowej popiołu