Ogłoszenia

2017

 


24 maja 2017

 

Skaner płomienia typ PARAGON 105F1-1 z osprzętem

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: " Skaner płomienia typ PARAGON 105F1-1 z osprzętem".  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia – nie później niż 6 tygodni od daty udzielenia zamówienia.


Termin składania ofert upływa dnia 06.06.2017 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Skaner płomienia typ PARAGON 105F1-1 z osprzętem

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 


12 maja 2017

 

Dostawa złóż filtracyjnych i węgla aktywnego dla Stacji Uzdatniania Wody Pitnej (SUWP)

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa złóż filtracyjnych i węgla aktywnego dla Stacji Uzdatniania Wody Pitnej (SUWP)".  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia – nie dłuższy niż 14 tygodni od daty podpiania umowy.


Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2017 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena oferty - 85%
  • Udzielona gwarancja - 15%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa złóż filtracyjnych i węgla aktywnego dla Stacji Uzdatniania Wody Pitnej (SUWP)

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 3a - Filtr FE7-dane techniczne

SIWZ - Załącznik nr 3b - Filtr weglowy AC8- dane techniczne

SIWZ - Załącznik nr 3c - Schemat SUWP_Awa023

SIWZ - Załącznik nr 3e - Wymagana jakość wody

SIWZ - Załącznik nr 3f1 - Dane FE 7_1

SIWZ - Załącznik nr 3f2 - Dane FE 7_2

SIWZ - Załącznik nr 3g - Dane AC8

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 6 - Projekt umowy_Załącznik nr 1

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Odpwiedź na pytanie do SIWZ_24.05.2017

Załącznik do odpowiedzi z dnia 24.05.2017 - Załącznik nr 3e do SIWZ po modyfikacji

 


10 maja 2017

 

Remont konstrukcji stropu kotłowni i dachu nad obrotowymi podgrzewaczami powietrza


Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Remont konstrukcji stropu kotłowni i dachu nad obrotowymi podgrzewaczami powietrza".

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:  

1. I etap prac do realizacji w 2017 r.

  • rozpoczęcie: od daty podpisania umowy
  • zakończenie: najpóźniej do 15.09.2017

2. II etap prac do realizacji w 2018 r.

  • planowane rozpoczęcie: 02.07.2018 r.
  • planowane zakończenie: 21.09.2018r.


Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2017 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Kryterium oceny ofert:

  • Cena oferty - 90%
  • Doświadczenie Wykonawcy - 10%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Remont konstrukcji stropu kotłowni i dachu nad obrotowymi podgrzewaczami powietrza

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz osób

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 1 do umowy

SIWZ - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 2 do umowy

SIWZ - Załącznik nr 8 - Załącznik nr 3 do umowy

SIWZ - Załącznik nr 9 - Rys. 1

SIWZ - Załącznik nr 9 - Rys. 2

SIWZ - Załącznik nr 9 - Rys. 3\

 


Remont konstrukcji stacji wysyłkowej popiołu