Ogłoszenia

 

2017

 


 

21 listopada 2017 r.

 

Wykonanie i dostawa uszczelnienia typu "plaster miodu" (Honeycomb) do uszczelnienia przestrzeni nad łopatkami drugiego stopnia (strona L i P) wirnika typu Siemens -Westnghouse

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Wykonanie i dostawa uszczelnienia typu "plaster miodu" (Honeycomb) do uszczelnienia przestrzeni nad łopatkami drugiego stopnia (strona L i P) wirnika typu Siemens -Westnghouse".  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2017 roku.

 

Termin składania ofert upływa dnia 28.11.2017 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Wykonanie i dostawa uszczelnienia typu "plaster miodu" (Honeycomb) do uszczelnienia przestrzeni nad łopatkami drugiego stopnia (strona L i P) wirnika typu Siemens -Westnghouse

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia


15 listopada 2017 r.


Dostawa oleju napędowego w roku 2018 w ilości: letniego - 103 000 kg i zimowego - 53 000 kg

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa oleju napędowego w roku 2018 w ilości: letniego - 103 000 kg i zimowego - 53 000 kg".  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 

Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2017 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.

Kryterium oceny ofert: wartość stałego współczynnika K (relacja ceny oferenta i ceny bazowej PKN Orlen S.A.) - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa oleju napędowego w roku 2018

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Projekt umowy

 


 

Remont konstrukcji stacji wysyłkowej popiołu