Elektrownia

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA jest największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. 

 

Spółkę tworzą dwa zakłady:

 

  • Elektrociepłownia Ostrołęka A - oddana do eksploatacji w 1956 roku
  • Elektrownia Ostrołęka B - oddana do eksploatacji w 1972 roku

 

Zobacz jak produkuje się energię elektryczną w ENERGA Elektrownie Ostrołęka: 

 

 

 

Elektrociepłownia Ostrołęka A

 

Obecnie urządzenia Elektrociepłowni są wyłączone z eksploatacji, ponieważ zostały zastąpione nowym, uruchomionym w 2014 r., źródłem ciepła produkującym energię cieplną na potrzeby mieszkańców Ostrołęki.

 

Elektrownia Ostrołęka B

 

Jest jedyną w północno-wschodnim regionie elektrownią systemową, zapewniającą bezpieczne prowadzenie ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Praca jej bloków energetycznych jest niezbędna do utrzymania poziomów napięć w regionie. Elektrownia ta składa się z trzech bloków energetycznych o mocy 221 MW, 230 MW i 230 MW. Sumaryczna moc osiągalna wynosi 681 MW.