Dane teleadresowe

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

ul. Elektryczna 5

07-401 Ostrołęka

tel. + 48 29 766 20 00

fax. + 48 29 769 11 45

e-mail: eeo@energa.pl

www.energaostroleka.pl 

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000061837. NIP 758-000-03-96. REGON 550658239. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 228 473 720 PLN (w całości opłacony).

 

Sekretariat Zarządu

tel. + 48 29 766 23 10

Wieslawa.Kaniewska@energa.pl